TEATR I ŻŁOBEK


TEATR MAŁEGO WIDZA ROZPOCZYNA UNIKALNY PROJEKT KULTURALNY DLA NAJMŁODSZYCH WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

 

Projekt „TEATR I ŻŁOBEK” to projekt kompleksowej i wielopoziomowej współpracy Teatru i Żłobka, którego celem jest włączanie NAJmłodszych dzieci (1-4 lat) do uczestnictwa w kulturze oraz stymulowanie ich harmonijnego rozwoju poprzez udział w działaniach artystycznych.

Spektakle i działania teatralne dla najmłodszych są ogromnym wyzwaniem, ponieważ są pierwszym kontaktem dziecka z teatrem, a więc wiążą się z dużą odpowiedzialnością za tę „inicjację”. Umiejętne wprowadzanie dzieci w świat teatru ­ w sposób bezpieczny, odpowiedzialny, dostosowany do percepcji i wrażliwości małego dziecka, aktywizuje ich inteligencję emocjonalną i wspiera harmonijny rozwój dziecięcej wrażliwości i kompetencji. Od tego jak będziemy wprowadzać dzieci w „kulturalny  świat”, jakie będą miały doświadczenia w kontakcie z różnymi formami sztuki w tym także z teatrem, w jaki sposób będziemy budować ich wrażliwość, uczyć rozumienia różnorodnych zjawisk, kodów i symboli będzie zależało jakich będziemy mieli przyszłych „dorosłych” odbiorców sztuki.

 

REWOLUCJA TEATRALNA W ŻŁOBKACH

Pobudzanie społeczeństwa, twórców i pedagogów do zmiany myślenia o tworzeniu teatru dla NAJmłodszych, dostosowania treści i formy przekazu do percepcji maluchów, istotny wpływ na zmianę rzeczywistości edukacji teatralnej dzieci w Polsce, to najważniejsze cele realizacji dwuletniego projektu Teatru Małego Widza „TEATR I ŻŁOBEK”. „Widzimy i promujemy konieczność zmiany podejścia do tworzenia teatru dla małych dzieci, poszukiwania rozwiązań, które w sposób inny od tradycyjnego, zachęcałyby do kontaktu ze sztuką, rozwijały i wspierały potrzebę uczestnictwa w kulturze, inicjowały chęć do aktywnego, twórczego działania, do wyrażania siebie, eksperymentowania i fantazjowania” – podkreśla Agnieszka Czekierda, założycielka pierwszego teatru dla maluchów w Warszawie.

 

PRAWO NAJMŁODSZYCH DO KULTURY

Dostrzegamy również ogromną potrzebę zmiany w społecznym postrzeganiu małego dziecka jako odbiorcy kultury i nadanie mu statusu pełnoprawnego uczestnika wydarzeń artystycznych. Poszanowanie praw NAJmłodszych dzieci do kontaktu ze sztuką, nadal nie jest ideą powszechną, a przecież to właśnie we wczesnym dzieciństwie kreuje się wiele potrzeb, także tych związanych z doświadczaniem piękna.

 

CELE PROJEKTU

Najważniejsze elementy projektu „TEATR I ŻŁOBEK” to przede wszystkim realizacja dedykowanego dla żłobka programu edukacji teatralnej oraz uczestnictwo dzieci w spektaklach teatralnych, których forma i treść dostosowane są do wieku i wrażliwości odbiorców. Niemniej ważne będzie dla nas stworzenie unikalnej płaszczyzny współpracy łączącej środowisko pracowników żłobków, artystów i pracowników naukowych, której celem stanie się wypracowanie najlepszych praktyk i standardów włączania NAJmłodszych dzieci do uczestnictwa w kulturze oraz stymulowanie ich harmonijnego rozwoju poprzez udział w działaniach artystycznych. Projekt zakłada również wymianę doświadczeń i wiedzy, dzielenie się spostrzeżeniami z obserwacji zachowań dzieci uczestniczących w procesie artystycznym, wspólna praca nad rozwijaniem umiejętności i wzbogacaniem metod pracy z małymi dziećmi.

 

Projekt w liczbach (2016): 

• 48 publicznych żłobków 

• 31 spektakli oraz 17 koncertów, w których weźmie udział blisko 3 tys. dzieci w wieku 1­-4 lat 

 

Projekt w liczbach (2017): 

• 48 publicznych żłobków 

• 31 spektakli oraz 17 koncertów, w których weźmie udział blisko 3 tys. dzieci w wieku 1­-4 lat 

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


Powrót