Teatr

O TEATRZE 

 

Teatr Małego Widza powstał w 2011 roku. Jest pierwszym w Warszawie i jedynym teatrem w Polsce o tak dużym zasięgu i szerokiej skali działań artystyczno-edukacyjnych skierowanych do dzieci od 1. roku życia. W ciągu 7 lat przygotowaliśmy blisko 20 premier, niezliczoną ilość różnorodnych  warsztatów, zagraliśmy ponad 3700 spektakli, które obejrzało ponad 160 tysięcy widzów. 

Wprawdzie dzieci w wieku od 1 – 5 lat znajdą w naszym repertuarze najwięcej propozycji,  ale produkcje TMW, warsztaty, projekty i wydarzenia adresowane są również do dorosłych odbiorców, i starszych dzieci.

Teatr Małego Widza założony został przez Agnieszkę Czekierdę, która do dziś jest jego Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym. Unikalny charakter TMW nadaje dzisiaj grono ponad 20 osób - wyjątkowych ludzi, artystów, muzyków, koordynatorów i organizatorów. Jest to zespół nieprzypadkowych ludzi - nie tylko twórczych, wrażliwych i profesjonalnych w tym co robią,  ale także doskonale rozumiejących cel i sens wszystkich podejmowanych działań skierowanych do tak małych odbiorców kultury.

Weekendy w TMW zarezerwowane są dla rodzin z dziećmi,  natomiast w tygodniu odwiedzają nas dziesiątki maluchów ze żłobków i przedszkoli, które uczestniczą w naszych spektaklach, koncertach i warsztatach.

 

FILOZOFIA 

W Teatrze Małego Widza dziecko jest PARTNEREM - pełnoprawnym odbiorcą sztuki i uczestnikiem kultury. Ta nadrzędna idea naszego teatru niezależnie od wieku odbiorcy się nie zmienia. Zmienia się wyłącznie sposób komunikacji i oddziaływania na wyobraźnię.  Spektakle TMW  chcą mówić do dzieci ich językiem,  nie  infantylnie i w udawany sposób,  ale szczerze.  To jest szczerość teatru, który nie służy sławie artystów, ale w którym aktorzy realnie przeżywają  to co robią, poszukują szczególnego sposobu komunikacji  rozumiejąc, że dzieci mają swoją własną przestrzeń i czas.

 

 

Czytaj więcej

 

O TWORZENIU TEATRU DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH

 

WRAŻLIWOŚĆ I ZMYSŁY

Teatr dla dzieci od 1. roku życia, to teatr dostosowany do ich percepcji, do ich sposobu oglądania i badania świata, dlatego spektakle Teatru Małego Widza są bardzo SENSORYCZNE. Odwołują się do głębokiej dziecięcej WRAŻLIWOŚCI i angażują wiele zmysłów. Tutaj słowo mówione schodzi na dalszy plan, komunikujemy się z pomocą obrazów, muzyki, światła, rytmu, tańca, ruchu, nastroju, gestów i mimiki. A tematy? Ukryte są w codzienności, która dla rocznych, czy dwuletnich dzieci jest przedmiotem absolutnej fascynacji. Kolory, woda, piasek… to w nich zamknięta jest magia.

 

PRZESTRZEŃ DLA DZIECIĘCEJ WYOBRAŹNI

Nasze produkcje to zwykle synteza wielu sztuk, to spektaklo-koncerty, instalacje i performensy, w których bawimy się abstrakcją, eksperymentujemy bez końca, znajdujemy magię tam, gdzie na pierwszy rzut oka jej nie ma. Wykorzystujemy w spektaklach przedmioty codziennego użytku, dostrzegając ich inną stronę niż tylko tę funkcjonalną. Szukamy przestrzeni dla naturalnej dziecięcej ekspresji, płaszczyzny komunikacji, na której wspólnie uczymy się odbierania i wyrażania emocji. Odważnie operujemy umownością, dzięki której możemy pokazać dzieciom najpiękniejszy możliwy świat, świat ich własnej WYOBRAŹNI. 

 

TEATR NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Teatr Małego Widza to miejsce, gdzie dzieci mogą swobodnie wyrażać swoje opinie, komentować i śmiać się podczas spektaklu, kiedy tylko zechcą. To teatr, w którym mały widz nie musi zadzierać głowy, bo wszystko dzieje się w „żabiej perspektywie”, a scena jest dla widza na wyciągnięcie ręki. Na KAMERALNEJ widowni z 50 miejscami widzowie zasiadają na poduszkach, choć zdarza się, że na nich również leżą, kiedy tylko mają na to ochotę.

 

NATURALNOŚĆ, SZCZEROŚĆ i PROSTOTA

Dzieci nieustannie eksperymentują i badają świat, patrząc, co z tego wyniknie. Dla nich nic nie jest oczywiste! Rzeczy proste i banalne są często niedoceniane przez dorosłych, a dzieci bez problemu dostrzegają w nich inne znaczenie. Cała siła i magia teatru dla tak małych dzieci polega na prostocie. To nie lada wyzwanie reżyserskie i aktorskie. Trzeba naprawdę ogromnej samodyscypliny, żeby nie komplikować przekazu, umieć rezygnować z nadmiaru pomysłów, ograniczać działania do tych najpotrzebniejszych, aby potem na tym minimalizmie budować wielkie emocje i utrzymywać napięcie. Małym dzieciom nie jest w spektaklu potrzebna skomplikowana fabuła, kolorowe stroje i dekoracje. Tu sensem wszystkich działań podejmowanych na scenie jest komunikacja, nawiązanie dialogu. Tutaj aktor nieustannie zabiega o atencję małego widza - poszukuje porozumienia. Język teatru, to tylko narzędzie w próbie dotarcia do wrażliwości małego dziecka. To ważne spotkanie . To coś więcej niż teatr. 

 

WARTOŚCI

SZACUNEK

Małe dziecko to widz absolutnie wyjątkowy. To widz, który jest w stanie odbierać spektakl teatralny wyłącznie na poziomie emocjonalnym i doznaniowym, nie doszukując się logiki. Dziecko po prostu chłonie, tu i teraz, nie ocenia z góry, nie używa schematów, bo jeszcze ich nie ma, jest otwarte na eksperymenty, abstrakcję, jest wszystkiego ciekawe, dlatego może być genialnym odbiorcą nawet najtrudniejszych form teatralnych, z którymi wielu dorosłych miałoby problem.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wierzymy w teatr, który pobudza dziecięcą wyobraźnię i który traktuje dzieci, jak równorzędnych partnerów, w którym docenia się ich inteligencję, zdolność do samodzielnego myślenia i analizowania, ich naturalną wrażliwość i otwartość na odbieranie różnorodnych bodźców. Tworząc spektakle teatralne poszukujemy prawdy, autentyczności i szczerości przekazu, bez przebieranek, „udawanek”  i infantylizmów. Mamy świadomość, jak wielka spoczywa na nas odpowiedzialność, bo jest to odpowiedzialność za kształtowanie wrażliwości estetycznej przyszłych dorosłych odbiorców sztuki. 

 

PYTANIE, KTÓRE NIEUSTANNIE SŁYSZYMY - Po co dzieciom teatr?

Wrażliwość, empatia, inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne w dużej mierze kształtują się przez kontakt ze sztuką, przez doświadczanie sztuki i podejmowanie twórczych działań. I to właśnie po to cały ten teatr. Po to on człowiekowi. Po to dorosłym i po to dzieciom. Żeby kształtować wrażliwość, żeby uczyć empatii, żeby otwierać, budować i umacniać poczucie własnej wartości, żeby ćwiczyć odwagę formułowania i wyrażania własnych opinii, żeby zachęcać do ekspresji i żeby widzieć więcej, dalej, lepiej.

Teatr to dziedzina sztuki, która przepięknie operuje umownością, kiedy nie jest dosłowny, wymaga nieustannego zaangażowania wyobraźni. Pozostawiając dużo miejsca do własnej interpretacji, powoduje, że rodzi się potrzeba zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

 

 

WAŻNE PROJEKTY TMW 

 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY „TAKE PART IN ART”

Teatr Małego Widza jest pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatru dla NAJmłodszych TAKE PART IN ART, pierwszego w Polsce tak dużego wydarzenia promującego ideę nurtu "teatru inicjacyjnego" – teatru dla dzieci od 1. roku życia. .

Festiwal „TAKE PART IN ART” współfinansowany jest ze środków m.st. Warszawy. Odbywa się co roku w terminie od września do grudnia.

 

„TEATR i ŻŁOBEK” oraz „TMW w TERENIE”

Projekt „TEATR i ŻŁOBEK” prowadzony jest w ścisłej współpracy z Zespołem Żłobków m. st. Warszawy. Zespołowi podlega 70 publicznych żłobków, do których uczęszcza ponad 6 tys. dzieci w wieku od 0-3 lat. W ramach obu projektów odwiedzamy je wszystkie, co roku z naszymi spektaklami i koncertami. Zespół Żłobków jest dla nas partnerem bardzo szczególnym i wyjątkowym, to właśnie w żłobkach powstają wszystkie nasze spektakle, to tam konsultujemy je z dziećmi i pedagogami.  Możliwość poszukiwania, eksperymentowania, sprawdzania i obserwowania reakcji dzieci jest niezwykle ważnym elementem naszej pracy twórczej. Projekt „TEATR i ŻŁOBEK” współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

„NIE WYKLUCZAM” 

Projekt  „NIE WYKLUCZAM” jest rozszerzeniem prowadzonej dotychczas działalności Fundacji Teatru Małego Widza umożliwiającej bezpłatne uczestnictwo w naszych przedsięwzięciach tym dzieciom, które mają utrudniony dostęp do kultury. W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, w 2015 i w 2016 roku zrealizowaliśmy ponad 100 spektakli i koncertów na rzecz dzieci dotkniętych niepełnosprawnością, a także tych zagrożonych wykluczeniem z uwagi na trudną sytuację rodzinną i materialną. 

 

„SENSORYCZNY LABIRYNT MUZYCZNY” współfinansowany ze środków m.st. Warszawy to eksperymentalny i absolutnie nowatorski projekt artystyczny, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Projekt na pograniczu instalacji, teatru i muzycznego performensu skierowany do najmłodszych odbiorców i ich rodziców. Wnętrza naszego zabytkowego teatru zamienimy w sensoryczną przestrzeń pełną różnorodnych faktur, kolorów, efektów wizualnych i dotykowych, aby wspólnie poszukiwać dźwięków, tworzonych przez muzyków ukrytych w przeróżnych zakamarkach labiryntu. Sensoryczny Labirynt Muzyczny to przestrzeń dla zmysłów: dotyku, wzroku i słuchu. To zaproszenie do eksperymentowania, doświadczania i przeżywania. To spotkanie z niecodziennymi instrumentami, które przeniosą nas w zupełnie inny wymiar, wymiar cudownego spokoju i relaksu - tam, gdzie zatrzymuje się czas. 

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

Od początku istnienia TMW naszym partnerem jest Zespół Żłobków m. st. Warszawy. Dwukrotnie otrzymaliśmy honorową nagrodę za wspieranie jego działalności statutowej.

Współpracujemy z Biurem Kultury m.st. Warszawy, z Biurem Edukacji m.st. Warszawy i Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej.

Wiele projektów TMW współfinansowanych jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Najważniejsze to Międzynarodowy Festiwal Teatru dla NAJmłodszych TAKE PART in ART, Sensoryczny Labirynt Muzyczny oraz projekt „Nie wykluczam”, a także ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (projet „TEATR i ŻŁOBEK”).

 

Zwiń

Galeria zdjęć