Regulamin teatru

REGULAMIN TEATRU MAŁEGO WIDZA

 

Organizatorem Wydarzeń jest: Teatr Małego Widza Agnieszka Czekierda; NIP 1230806948, REGON 015168363. Organizator Wydarzenia przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji i zakupu Biletu (w celu wykonania zawartej umowy) zgodnie z zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem tych danych osobowych jest Organizator Wydarzenia.

 

§ 1

REZERWACJA BILETÓW

 

1. Rezerwacji biletów można dokonać:

2. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub mailowej Widz wyraża zgodę na kontakt ze strony Teatru na podany adres e-mail lub numer telefonu.
3. Rezerwacja telefoniczna lub mailowa jest ważna jedynie po otrzymaniu potwierdzenia ze strony Teatru drogą mailową.

 

§ 2

PŁATNOŚĆ ZA BILETY1. Bilety zarezerwowane drogą telefoniczną lub mailową należy opłacić przelewem na konto Teatru: 18 2490 0005 0000 4510 7157 9133 w ciągu 3 dni od daty otrzymania mailowego potwierdzenia rezerwacji (najpóźniej dzień przed datą spektaklu).
2. W przypadku płatności przelewem prosimy o wpisanie jako tytuł przelewu: imię i nazwisko rezerwującego, datę i tytuł spektaklu oraz liczbę biletów.
3. Rezerwacja nieopłacona w terminie zostaje automatycznie anulowana.
4. Bilety można zakupić ONLINE na stronie internetowej teatru www.teatrmalegowidza.pl zawsze po kliknięciu w ikonkę KUP BILET zamieszczoną przy tytule wybranego spektaklu w zakładce REPERTUAR. Płatności dokonuję się przez system PayU (karty i przelewy).

5. Po wpłynięciu należności na konto Teatru za bilety zarezerwowane telefonicznie lub mailowo, wysyłamy elektronicznie ostateczne potwierdzenie rezerwacji wraz z biletem.
6. Zakupione bilety należy okazać w kasie Teatru w dniu spektaklu - najpóźniej 15 minut przed jego rozpoczęciem.
7. Przy rezerwacji biletów dla całej rodziny warto zapytać Teatr o zniżkę (zniżka dotyczy zakupu minimum 3 biletów i nie obejmuje biletów na "Sensoryczny Labirynt Muzyczny" oraz na warsztaty Teatru Małego Widza).
8. Na bilety zakupione w trybie online nie udziela się zniżek.
9. Kasa Teatru jest otwarta na ul. Jezuickiej 4 zawsze na godzinę przed spektaklem.

10. W przypadku rezygnacji z zamówionych biletów będziemy wdzięczni za zawiadomienie o tym Teatru.

 

§ 3

FAKTURY VAT/RACHUNKIFaktury wystawiamy na wyraźne życzenie Widzów, najpóźniej 7 dni od dnia dokonania płatności za bilety. Dane do faktury (nazwa firmy, dokładny adres, numer NIP) oraz numer rezerwacji, należy przesłać mailem na adres e-mail: bilety@teatrmalegowidza.pl

 

§ 4

ZWROT BILETÓW1. Bilety można zwrócić najpóźniej dwa pełne dni robocze przed datą przedstawienia.
2. W szczególnych przypadkach oraz po wcześniejszym powiadomieniu teatru istnieje możliwość wymiany zakupionych biletów na inny termin (informacje z wybranym nowym terminem przedstawienia należy zgłosić telefonicznie lub mailowo najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem spektaklu, na który mają Państwo zakupione bilety, podając numer rezerwacji - po rozpoczęciu spektaklu niewykorzystane bilety tracą ważność.)
3.  Różnica w cenie biletów przeniesionych na inny spektakl nie podlega zwrotowi.
4.  Bilety można przenieść na inny termin maksymalnie 3 razy w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.
5.  Bilety przeniesione na inny termin nie podlegają zwrotowi.
6. W przypadku odwołania spektaklu z powodu choroby aktora lub innych przypadków losowych teatr zwraca pieniądze lub oferuje bilety na najbliższy spektakl.
7.  Bilety nie podlegają zwrotowi w przypadku spóźnienia się widza na spektakl.

 

§ 5

WIDZOWIE SPÓŹNIENIPo rozpoczęciu spektaklu, przepraszamy, ale nie wpuszczamy na widownię osób spóźnionych.

 

§ 6

REZERWACJE GRUPOWEDla grup zorganizowanych (żłobki, przedszkola, szkoły) Teatr ustala indywidualnie termin spektaklu. W sprawie dostępności terminów w dni powszednie oraz w celu dokonania rezerwacji grupowej prosimy o kontakt pod nr tel: 534 902 777.

 

§ 7

INFORMACJE DODATKOWE:1. Miejsca na widowni nie są numerowane.
2. W sali teatralnej obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia.
3. 45 minut przed każdym spektaklem zapraszamy do spędzenia czasu we wnętrzach foyer TEATRU MAŁEGO WIDZA – dla najmłodszych widzów mamy przygotowany kameralny kącik zabaw (z pominięciem terminów realizacji projektu SENSORYCZNY LABIRYNT MUZYCZNY).
4. W teatrze dostępna jest winda dla wózków.
5. W jednej z toalet dostępny jest przewijak dla najmłodszych (prosimy pytać obsługę).
6. W czasie spektaklu obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania.

7. Zawsze przed rozpoczęciem spektaklu prosimy Widzów o pozostawienie obuwia przed salą - dotyczy to zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Na widownię można wejść w skarpetkach lub obuwiu na zmianę (na spektakl SUPER LUPER oraz SENSORYCZNY LABIRYNT MUZYCZNY można wejść wyłącznie w skarpetkach lub boso).
8. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w spektaklach, zabawach po spektaklach oraz na terenie teatru odpowiedzialność ponoszą wyłącznie opiekunowie/rodzice.
9. Zakup biletu jest równoznaczny ze zgodą na fotografowanie i filmowanie widzów przez osoby upoważnione z ramienia teatru oraz użycie wizerunku uczestników spektakli i koncertów w materiałach promocyjnych teatru.
10. Zakup biletów jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Teatru Małego Widza.