TMW "NIE WYKLUCZAM"


NIE WYKLUCZAM” to projekt rozszerzenia prowadzonej dotychczas nieodpłatnej działalności Fundacji Teatru Małego Widza (spektakle, koncerty, warsztaty) na rzecz środowisk mających utrudniony dostęp do kultury i zagrożonych wykluczeniem. To wyjątkowa oferta teatralna dostosowana do możliwości percepcyjnych i rozwojowych dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami. Spektakle Teatru Małego Widza, przygotowane dla maleńkich odbiorców (dzieci od 1. roku życia) doskonale sprawdzają się w interakcji z dziećmi o nawet najgłębszych deficytach. Przedstawienia pozbawione słów, opowiadające historie za pomocą obrazów i muzyki, często granej na żywo, mają za zadanie oddziaływać przede wszystkim na zmysły, wyobraźnię i głęboko ukrytą wrażliwość, którą każdy z nas ma niezależnie od stopnia rozwoju intelektualnego. Wydarzenia realizowane są w Teatrze Małego Widza  oraz  w siedzibach placówek współpracujących. 

Nasza dotychczasowa współpraca z warszawskimi Domami Dziecka, z Ośrodkami Opieki Społecznej, z placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, niepełnosprawnych ruchowo, autystycznych oraz z zespołem Downa, dzieci niesłyszących, dzieci z rodzin adopcyjnych, z rodzin dysfunkcyjnych, ze świetlic środowiskowych, a także z przedszkoli integracyjnych pokazuje, jak ogromna jest potrzeba włączania tych dzieci do uczestnictwa
w działania artystyczne, i jak mało jest propozycji teatralnych w ofercie kulturalnej Warszawy, dostosowanych do percepcji dzieci dotkniętych niepełnosprawnością. 

Projekt „NIE WYKLUCZAM”  uzyskał w 2015 roku dwuletnie dofinansowanego ze środków Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Zakończył się w listopadzie 2016 r.
z bardzo pozytywnym rezultatem. W ciągu ostatnich lat zagraliśmy ponad 100 spektakli, które obejrzało blisko 5 tys. dzieci mających utrudniony dostęp do kultury. Potrzeba realizacji spektakli dla takiej grupy odbiorców jest ogromna, a kontynuacja tego projektu jest dla nas niezwykle ważna i wartościowa. Widzimy
i promujemy konieczność zmiany podejścia do tworzenia teatru dla niepełnosprawnych, indywidualnego dostosowywania spektakli do możliwości rozwojowych odbiorcy, brania pod uwagę ograniczeń, reakcji i zachowań każdej konkretnej grupy, tak aby zachęcać, a nie zniechęcać do kontaktu ze sztuką.

W 2018 roku projekt „NIE WYKLUCZAM” doczekał się kontynuacji! Podobnie jak w latach 2015-2016 będziemy grać dla dzieci w szpitalach, w ośrodkach dla niewidomych, niesłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, placówkach rewalidacyjnych, przedszkolach i szkołach dla niepełnosprawnych, placówkach integracyjnych i terapeutycznych. W ciągu tego roku zorganizujemy 50 wydarzeń dostosowanych do potrzeb i możliwości percepcyjnych uczestników.

Wszystkie placówki zainteresowane udziałem w naszym projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w zakładce PLIKI DO POBRANIA
 i przesłanie go mailowo do koordynatora projektu, najpóźniej do dnia 16 marca br. O wzięciu udziału w wydarzeniach decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: 

Koordynator projektu -  Weronika Lipińska
tel. 506 403 777
e-mail: weronika.lipinska@teatrmalegowidza.pl

 

 


Powrót