TMW "NIE WYKLUCZAM"


"NIE WYKLUCZAM" to kontynuacja rozpoczętego w 2015 roku projektu, który w latach 2015-2016 oraz w roku 2018 otrzymał dofinansowanie ze środków Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy na realizację bezpłatnych spektakli i koncertów dla dzieci ze środowisk mających utrudniony dostęp do kultury i zagrożonych wykluczeniem. Do tej pory zrealizowaliśmy w ramach projektu blisko 200 wydarzeń (spektakli, koncertów i warsztatów) dla ponad 6 tysięcy uczestników. „NIE WYKLUCZAM” to wyjątkowa oferta teatralna dostosowana do możliwości percepcyjnych i rozwojowych dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami: niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, niewidzących i niesłyszących, dzieci autystycznych, z zespołem Downa, Aspergera, chorych na choroby śmiertelne, dzieci z rodzin adopcyjnych, z rodzin dysfunkcyjnych, ze świetlic środowiskowych, a także z przedszkoli terapeutycznych, specjalnych i integracyjnych.

Spektakle Teatru Małego Widza, przygotowane dla maleńkich odbiorców (dzieci od 1. roku życia) doskonale sprawdzają się w interakcji z dziećmi o nawet najgłębszych deficytach. Przedstawienia pozbawione słów, opowiadające historie za pomocą obrazów i muzyki, często granej na żywo, mają za zadanie oddziaływać przede wszystkim na zmysły, wyobraźnię i głęboko ukrytą wrażliwość, którą każdy z nas ma niezależnie od stopnia rozwoju intelektualnego. Wydarzenia realizowane są w Teatrze Małego Widza  oraz  w siedzibach placówek współpracujących. 

Nasza dotychczasowa współpraca z warszawskimi placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych pokazuje, jak ogromna jest potrzeba włączania tych dzieci do uczestnictwa w działania artystyczne, i jak mało jest propozycji teatralnych w ofercie kulturalnej Warszawy, dostosowanych do percepcji dzieci dotkniętych niepełnosprawnością. Potrzeba realizacji spektakli dla takiej grupy odbiorców jest ogromna, a kontynuacja tego projektu jest dla nas niezwykle ważna i wartościowa. Widzimy i promujemy konieczność zmiany podejścia do tworzenia teatru dla niepełnosprawnych, indywidualnego dostosowywania spektakli do możliwości rozwojowych odbiorcy, brania pod uwagę ograniczeń, reakcji i zachowań każdej konkretnej grupy, tak aby zachęcać, a nie zniechęcać do kontaktu ze sztuką.

 

 


Powrót